Slovenský iconEnglish icon

Podanie daňového priznania do 31.januára 2024 - zmeny v dani z nehnuteľnosti, pes, TKO

 08.01.2024

Podanie daňového priznania do 31.januára 2024 - zmeny v dani z nehnuteľnosti, pes, TKO

Obec Glabušovce oznamuje občanom, ktorí počas roka 2023 nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť

alebo u nich nastali zmeny skutočnosti (dedičstvo, úmrtie, predaj alebo kúpa nehnuteľnosti ), ktoré majú

rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane a poplatku za komunálny odpad a k dani za psa sú povinní túto

skutočnosť oznámiť a podať daňové priznaniedo 31.januára 2024.

Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade a na internetovejstránke:    https://www.glabusovce.sk/tlaciva


Zoznam aktualít: