Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

  • 20.12.2022 | 0.05 Mb
   o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • 28.02.2022 | 0.03 Mb
   o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
  • 28.02.2022 | 0.02 Mb
   o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Glabušovce
  • 28.02.2022 | 0.03 Mb
   o podrobnostiach organizácií miestneho referenda

   • 15.11.2018 | 0.02 Mb
    VZN č.1/2018 o ostatných miestnych poplatkoch
   • 14.11.2017 | 0.02 Mb
    elektronická komunikácia obce
   • 13.12.2018 | 0.02 Mb
    o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   • 14.11.2017 | 0.03 Mb
    o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   • 20.09.2017 | 0.02 Mb
    O umiestnení volebných plagátov v obci Glabušovce