Slovenský iconEnglish icon

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce

 08.06.2022

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce 

V mesiaci máj sa uskutočnil projekt pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce.„

Predmetné nehnuteľnosti boli vybudované v 60-tich rokoch minulého storočia, a doteraz neboli rekonštruované ani obnovené a veľmi boli poznačené zubom času. Obec nemala dostatok vlastných zdrojov na predmetnú investíciu, a preto nevyhnutne potrebovala externé zdroje. Obec sa zapojila koncom roka 2021 do vypísanej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky pre najmenej rozvinuté okresy, v ktorej bola úspešná a bola

 „Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Účelom projektu bolo zlepšenie technickej vybavenosti obce Glabušovce prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia, prostredníctvom komplexnej úpravy a zlepšenie vizuálneho charakteru obce, ako aj zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov.

Výsledkom  projektu je zrekonštruované  tri  trasy ciest a čelo mosta nad Glabušovským potokom.

Prínosy projektu:
• zlepšenie vybavenosti obce verejnou infraštruktúrou
• zlepšenie vzhľadu obce

• zachovanie vidieckeho charakteru obce vhodným  architektonický prvkom, ktorý zapadne do

   celkového koloritu obce (most)

• zvýšenie kvality služieb poskytovaných obcou pre život obyvateľov na vidieku

• zhodnotenie infraštruktúry v majetku obce
• zlepšenie podmienok obce pre rozvoj obecných aktivít
• zvýšenie estetickej a stavebno-technickej úrovne verejného priestoru


Zoznam aktualít: