ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  06. DEC 2023
 • Plasty
  07. DEC 2023
 • Papier
  01. JAN 1970
 • Sklo
  01. JAN 1970
GLABUŠOVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Glabušovce

Obec leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny. Pahorkatinný povrch chotára tvoria uloženiny z mladších treťohôr. Menšie agátové a dubové lesíky sú len na úbočiach. Má hnedozemné a lužné pôdy. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Jej názov bol Galabuch. Dnešný názov Glabušovce je od roku 1948. Zničili ju Turci, v roku 1554 bola pustá, v rokoch 1554-1594 bola obsadená Turkami, potom sa postupne opäť zaľudnila. V roku 1828 mala 29 domov a 274 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.