Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.glabusovce.sk spravuje Obec Glabusovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Glabušovce

Adresa:
Obecný úrad Glabušovce
Glabušovce 24
991 22  Bušince

IČO:  00650307

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 114
Rozloha: 451 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1297

Všeobecné informácie: glabusovce@gmail.com
Starosta: Štefan CHUDÝ
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@glabusovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 48711800918493076

E-mailglabusovce@gmail.com

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Najbližšia pobočka: Pobočka Veľký Krtíš, SNP 10, 990 01  Veľký Krtíš

IBAN: SK22 5600 0000 0060 4734 8001 (bez medzier: SK2256000000006047348001)

SWIFT/BIC: KOMASK2X

Kompetencie - Kompetenciók :
Obec Glabušovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Glabušovce je zriadený na Miestnom úrade v Bušinciach.

Úradné hodiny - Ügyfélfogadás :

Pondelok   8:00 - 12:00
Utorok 8:00 - 12:00
Streda 8:00 - 12:00
Štvrtok 8:00 - 12:00
Piatok 8:00 - 13:00

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk