Slovenský iconEnglish icon

Prevencia kriminality v obci Glabušovce

 01.08.2018

Prevencia kriminality v obci Glabušovce – Ochrana verejných priestranstiev

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

Z dôvodu zvýšenia prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Glabušovce bol v roku 2017 vypracovaný projekt s názvom: „Prevencia kriminality v obci Glabušovce – Ochrana verejných priestranstiev“.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica, v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 sa obec Glabušovce stala úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu kamerového systému v obci vo výške 5 000,- euro a spoluúčasť obce v sume 1477,90 euro .

Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vybraných častí obce, ktorý pozostáva z 5 ks kamier a príslušenstva.

Od realizácie projektu sa očakáva zlepšenie dopravnej bezpečnosti na cestách v obci  a ochrana zdravia a majetku obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

Veríme, že prijaté opatrenia prispejú k zvýšeniu bezpečnosti v našej obci.


Zoznam aktualít: