Slovenský iconEnglish icon

Realizácia vykurovacieho systému v kultúrnom dome

 22.07.2015

Oživili sme zanedbanú budovu kultúrneho domu Chráňme naše hodnoty, spojili sme sa pre budúcnosť. Všetky obce si chránia svoje

Oživili sme zanedbanú budovu kultúrneho domu Chráňme naše hodnoty, spojili sme sa pre budúcnosť. Všetky obce si chránia svoje kultúrne pamiatky, pretože sú svedkami ich minulosti. Jedným z ních je aj naša obec Glabušovce, a takým svedkom je aj budova kultúrneho domu. Kultúrny dom bol odovzdaný do užívania v roku 1959. Do roku 1978 slúžila z polovice aj ako obecná škola a boli v ňom ubytovacie priestory pre učiteľa. Posledná veľká spoločenská udalosť sa odohrala začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Chvíľu ešte svoje priestory prepožičala mládeži, ale zub času zanechal svoje stopy na budove a nemohla plniť svoju funkciu. Od roku 2012 keď sme sa pustili do rekonštrukcie sa nám podarilo zo zanedbanej budovy vdýchnuť nádej a oživiť pre budúce roky. Z vlastných zdrojov ako aj zo získaných grantov z úspešných projektov sa podarilo vymeniť strechu, spravili vnútorné úpravy pribudli nové hygienické miestnosti, nová kuchyňa ako aj na poschodie dostalo novú podobu. V roku 2013 sme porobili vodovodný rozvod a elektrizáciu budovy .

Budova dostala nové okná , dvere a novu betónovú podlahu , ktorú sme pokryli dlažbou a na všetkých stenách bolo dokončené armovanie. V ďalšom roku postupne sa vystierkovali všetky steny boli položené obklady a dlažby v miestnostiach , rozložili a namontovali sanitárnu techniku a na koniec po montáži rozložili zakúpení nábytok. V tomto roku po dlhých 20 rokoch sa uskutočnili v priestoroch kultúrného domu obecné slávnosti. Po tomto podujatí sme mali naplánovanú ďalšiu modernizáciu budovy a to: „ Realizáciu vykurovacieho systému v kultúrnom dome „. Postupom času boli dodané materiály a v mesiaci september prebehla samotná realizácia úspešného projektu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a EUSTREAM.

Z realizovaním prác , ktoré boli zahrnuté v projekte sme zvýšili komfortnosť využitia vnútorných priestorov budovy kultúrneho domu. Po dokončení tohto projektu úž teraz môžeme plánovať podujatia , ktoré sa pripomínajú a oslavujú v neskorých jesenných resp. v zimných mesiacoch. Z vonkajšej strany čaká budovu ešte jej "ošatenie" ktoré spočíva omietnutým fasády. Aj touto cestou by som chcem poďakovať obyvateľstvu , ktorý sa za tie roky zapojili svojou dobrovoľnou prácou a prispeli k obnove kultúrneho domu a tiež pracovníkom dodávateľských firiem zapojených v projekte.


Zoznam aktualít: