Slovenský iconEnglish icon

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Komunálny odpad
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Nebezpečný odpad
  11. OKT 2024
  Piatok
GLABUŠOVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Glabušovce

Obec leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny. Pahorkatinný povrch chotára tvoria uloženiny z mladších treťohôr. Menšie agátové a dubové lesíky sú len na úbočiach. Má hnedozemné a lužné pôdy. Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Jej názov bol Galabuch. Dnešný názov Glabušovce je od roku 1948. Zničili ju Turci, v roku 1554 bola pustá, v rokoch 1554-1594 bola obsadená Turkami, potom sa postupne opäť zaľudnila. V roku 1828 mala 29 domov a 274 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.