Kalendár zvozu odpadu

VZN

Rok 2022

 • Návrh - VZN č. 4_2022
  o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  24.11.2022 | 49.4 kb
 • VZN č 3/2022
  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
  28.02.2022 | 27.16 kb
 • VZN č. 2/2022
  o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Glabušovce
  28.02.2022 | 21.65 kb
 • VZN č 1/2022
  o podrobnostiach organizácií miestneho referenda
  28.02.2022 | 33.71 kb
 • NÁVRH VZN č.3/2022
  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
  07.02.2022 | 27.19 kb

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

  Rok 2017

  • Návrh
   VZN č.1/2018 o ostatných miestnych poplatkoch
   15.11.2018 | 20.8 kb
  • VZN č.3-2017
   elektronická komunikácia obce
   14.11.2017 | 19.82 kb
  • Dodatok č.1 k VZN 2/2017
   o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   13.12.2018 | 25.45 kb
  • VZN č.2/2017
   o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   14.11.2017 | 29.14 kb
  • VZN č.1/2017
   O umiestnení volebných plagátov v obci Glabušovce
   20.09.2017 | 19.35 kb

  Rok 2016

  Rok 2015

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00
  Utorok: 08:00 - 12:00
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00
  Piatok: 08:00 - 12:00      

  Fotogaléria

  Kalendár