Kalendár zvozu odpadu

VZN

Rok 2022

  • VZN č 3/2022
    o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
    28.02.2022 | 27.16 kb
  • VZN č. 2/2022
    o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Glabušovce
    28.02.2022 | 21.65 kb
  • VZN č 1/2022
    o podrobnostiach organizácií miestneho referenda
    28.02.2022 | 33.71 kb
  • NÁVRH VZN č.3/2022
    o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
    07.02.2022 | 27.19 kb

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

    Rok 2017

    • Návrh
      VZN č.1/2018 o ostatných miestnych poplatkoch
      15.11.2018 | 20.8 kb
    • VZN č.3-2017
      elektronická komunikácia obce
      14.11.2017 | 19.82 kb
    • Dodatok č.1 k VZN 2/2017
      o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
      13.12.2018 | 25.45 kb
    • VZN č.2/2017
      o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
      14.11.2017 | 29.14 kb
    • VZN č.1/2017
      O umiestnení volebných plagátov v obci Glabušovce
      20.09.2017 | 19.35 kb

    Rok 2016

    Rok 2015

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:00
    Utorok: 08:00 - 12:00
    Streda: 08:00 - 12:00
    Štvrtok: 08:00 - 12:00
    Piatok: 08:00 - 12:00      

    Fotogaléria

    Kalendár