Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného okrsku

 08.08.2018

                                                                    Obec Glabušovce, Glabušovce č. 24, 991 22  p.Bušince

              Telefón                                         e-mail                                       IČO

             047/48 71 180                  glabusovce@gmail.com                  00650307

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného okrsku
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018


Obecné zastupiteľstvo v Glabušovciach
podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 17/2018 zo dňa 30.07.2018
určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Glabušovciach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom okrsku utvorenom pre celú obec.

V Glabušovciach 08.08.2018

                                                                                Štefan Chudý

                                                                                 starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár