Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Voľby do OSO a VÚC

 18.08.2022

                                                                      Obec Glabušovce, Glabušovce č. 24, 991 22  p.Bušince

              Telefón                                         e-mail                                       IČO

             047/48 71 180               glabusovce@gmail.com                  00650307

                                                       

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obec Glabušovce oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 8 júna 2022

114 obyvateľov

                                                                    Štefan Chudý

                                                                    starosta obce

Zoznam aktualít

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00      

Fotogaléria

Kalendár