Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Realizácia vykurovacieho systému v kultúrnom dome

 22.07.2015

Oživili sme zanedbanú budovu kultúrneho domu Chráňme naše hodnoty, spojili sme sa pre budúcnosť. Všetky obce si chránia svoje kultúrne pamiatky, pretože sú svedkami ich minulosti. Jedným z ních je aj naša obec Glabušovce, a takým svedkom je aj budova kultúrneho domu. Kultúrny dom bol odovzdaný do užívania v roku 1959. Do roku 1978 slúžila z polovice aj ako obecná škola a boli v ňom ubytovacie priestory pre učiteľa. Posledná veľká spoločenská udalosť sa odohrala začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Chvíľu ešte svoje priestory prepožičala mládeži, ale zub času zanechal svoje stopy na budove a nemohla plniť svoju funkciu. Od roku 2012 keď sme sa pustili do rekonštrukcie sa nám podarilo zo zanedbanej budovy vdýchnuť nádej a oživiť pre budúce roky. Z vlastných zdrojov ako aj zo získaných grantov z úspešných projektov sa podarilo vymeniť strechu, spravili vnútorné úpravy pribudli nové hygienické miestnosti, nová kuchyňa ako aj na poschodie dostalo novú podobu. V roku 2013 sme porobili vodovodný rozvod a elektrizáciu budovy .

Budova dostala nové okná , dvere a novu betónovú podlahu , ktorú sme pokryli dlažbou a na všetkých stenách bolo dokončené armovanie. V ďalšom roku postupne sa vystierkovali všetky steny boli položené obklady a dlažby v miestnostiach , rozložili a namontovali sanitárnu techniku a na koniec po montáži rozložili zakúpení nábytok. V tomto roku po dlhých 20 rokoch sa uskutočnili v priestoroch kultúrného domu obecné slávnosti. Po tomto podujatí sme mali naplánovanú ďalšiu modernizáciu budovy a to: „ Realizáciu vykurovacieho systému v kultúrnom dome „. Postupom času boli dodané materiály a v mesiaci september prebehla samotná realizácia úspešného projektu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a EUSTREAM.

Z realizovaním prác , ktoré boli zahrnuté v projekte sme zvýšili komfortnosť využitia vnútorných priestorov budovy kultúrneho domu. Po dokončení tohto projektu úž teraz môžeme plánovať podujatia , ktoré sa pripomínajú a oslavujú v neskorých jesenných resp. v zimných mesiacoch. Z vonkajšej strany čaká budovu ešte jej "ošatenie" ktoré spočíva omietnutým fasády. Aj touto cestou by som chcem poďakovať obyvateľstvu , ktorý sa za tie roky zapojili svojou dobrovoľnou prácou a prispeli k obnove kultúrneho domu a tiež pracovníkom dodávateľských firiem zapojených v projekte.

Zoznam aktualít

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00      

Fotogaléria

Kalendár